Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:19
-00:56:35
+00:24:21
3374 2960
34 / 91
-00:27:15
+00:15:16
00:46:51
-00:59:54
+00:17:22
1229 1164
23 / 120
-00:42:21
+00:14:14
00:48:01
-00:47:48
+00:18:05
1577 1496
23 / 105
-00:29:43
+00:15:16
00:49:05
-00:57:29
+00:19:28
1512 1436
32 / 141
-00:50:03
+00:14:52
00:53:48
-00:54:57
+00:25:02
2560 2384
78 / 197
-00:50:33
+00:18:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii