Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:54
-00:40:51
+00:36:25
9759 2822
134 / 154
-00:12:43
+00:32:00
00:59:35
-00:46:59
+00:29:58
5262 686
79 / 112
-00:22:55
+00:21:54
00:56:27
-00:52:18
+00:27:41
3381 288
83 / 135
-00:35:08
+00:20:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii