Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:23
-00:42:39
+00:36:41
6368 4331
M50 : 307
33 / 43
-00:13:31
+00:26:41
01:17:55
-00:26:27
+00:46:34
7759 4989
M50 : 308
42 / 46
-00:01:27
+00:37:07
01:08:47
-00:41:07
+00:39:49
8014 5424
53 / 58
-00:15:38
+00:28:30
01:11:23
-00:37:22
+00:42:37
6360 5027
64 / 72
-00:19:19
+00:31:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii