Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:09
-00:34:01
+00:39:49
7626 5222
M50 : 304
48 / 60
-00:13:08
+00:29:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii