Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:03
-00:40:42
+00:36:34
9801 2846
497 / 592
-00:18:43
+00:28:55
00:33:41
-00:15:37
+00:16:09
1039 1039
67 / 91
-00:09:00
+00:08:56
01:08:39
-00:40:06
+00:39:53
6070 1186
254 / 293
-00:33:23
+00:29:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii