Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:13
-00:33:36
+00:32:17
7507 1504
78 / 100
-00:19:17
+00:24:58
01:00:54
-00:45:40
+00:31:17
5690 830
65 / 107
-00:33:39
+00:22:09
01:00:10
-00:48:35
+00:31:24
4449 526
57 / 93
-00:33:40
+00:21:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii