Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:43
-00:34:27
+00:39:23
7571 2374
K50 : 67
25 / 31
-00:05:58
+00:27:17
01:05:12
-00:44:42
+00:36:14
7313 2164
27 / 38
-00:15:36
+00:24:17
01:07:27
-00:28:22
+00:37:31
8791 2154
40 / 46
-00:06:54
+00:23:31
01:07:41
-00:38:53
+00:38:04
7316 1536
40 / 46
-00:13:49
+00:27:41
01:07:02
-00:41:43
+00:38:16
5839 1072
42 / 54
-00:28:32
+00:24:30
01:15:46
-00:32:29
+00:45:53
6142 1361
49 / 50
-00:06:38
+00:32:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii