Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:41
-00:33:08
+00:32:45
7666 6094
269 / 333
-00:21:05
+00:29:56
00:47:24
-00:59:10
+00:17:47
1023 973
39 / 247
-00:36:33
+00:14:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii