Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:54
-00:38:45
+00:32:42
3260 833
K45 : 121
114 / 156
-00:23:04
+00:24:31
01:03:27
-00:30:31
+00:29:53
1818 509
K40 : 186
79 / 99
-00:12:37
+00:24:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii