Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:15
-00:33:09
+00:31:44
2807 738
K50 : 53
24 / 33
-00:23:20
+00:20:45
01:02:27
-00:31:31
+00:28:53
1734 464
K50 : 33
13 / 21
-00:05:26
+00:18:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii