Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:27
-00:31:31
+00:28:53
1734 464
K50 : 33
13 / 21
-00:05:26
+00:18:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii