Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:41
-00:31:17
+00:29:07
1755 473
K50 : 34
14 / 21
-00:05:12
+00:18:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii