Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:19
-00:13:39
+00:46:45
2425 824
K50 : 70
31 / 31
+00:34:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii