Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:18
-00:46:27
+00:33:32
4941 4247
203 / 293
-00:39:44
+00:23:23
00:57:00
-00:51:15
+00:27:07
3041 2723
111 / 268
-00:44:53
+00:20:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii