Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:53
-06:44:50
+00:31:12
189 158
M30 : 39
11 / 16
-00:13:18
+00:19:58
00:46:57
-00:56:22
+00:17:16
845 778
M30 : 331
35 / 250
-00:35:34
+00:17:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii