Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:06
-01:05:39
+00:14:20
266 254
16 / 288
-00:46:46
+00:08:06
01:10:25
-00:37:50
+00:40:32
5663 4554
234 / 260
-00:18:41
+00:32:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii