Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:06
-00:26:13
+00:47:25
6016 2174
K30 : 864
264 / 277
-00:26:13
+00:47:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii