Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:23
-00:40:56
+00:32:42
4660 3297
M30 : 1267
192 / 277
-00:40:56
+00:32:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii