Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:09
-00:36:10
+00:37:28
5377 3613
M30 : 1406
230 / 277
-00:36:10
+00:37:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii