Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:09
-00:40:10
+00:33:28
4810 3372
M30 : 1302
201 / 277
-00:40:10
+00:33:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii