Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:06
-00:39:13
+00:34:25
4969 1523
K20 : 374
110 / 140
-00:16:10
+00:31:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii