Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:31
-00:21:17
+00:47:37
6521 2324
K50 : 118
49 / 55
-00:08:24
+00:33:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii