Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:28
-00:36:20
+00:32:34
4961 3569
M30 : 1415
210 / 274
-00:22:16
+00:29:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii