Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:58
-00:37:50
+00:31:04
4663 3424
M16 : 89
41 / 67
-00:37:50
+00:20:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii