Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:03
-00:37:45
+00:31:09
4685 3436
M30 : 1364
185 / 251
-00:26:53
+00:28:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii