Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:30
-00:37:18
+00:31:36
4775 3489
M30 : 1387
202 / 274
-00:23:14
+00:28:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii