Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:18
-00:35:30
+00:33:24
5145 3651
M16 : 97
46 / 67
-00:35:30
+00:22:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii