Jakub Chyb

MOS Zielonka / MOS Zielonka
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:17:44
-00:22:04
+00:46:50
6491 4185
M16 : 117
16 16
46 / 49
-00:04:57
+00:36:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii