Ewa Kulawiak

DXC Technology
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:09:59
-00:33:20
+00:40:18
5664 1944
K30 : 779
8
247 / 277
-00:33:20
+00:40:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii