Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:54
-00:35:54
+00:33:00
5066 1442
K20 : 347
91 / 124
-00:17:35
+00:30:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii