Wojciech Kozysa

ACCENTURE / ACCENTURE
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:49:03
-00:50:45
+00:18:09
1249 1128
M30 : 486
8 9
65 / 287
-00:39:47
+00:11:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii