Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:09
-06:55:34
+00:20:28
74 10
K50 : 1
2 / 4
-00:17:19
+00:01:43
00:57:39
-00:42:09
+00:26:45
3508 718
K50 : 30
34 / 70
-00:17:46
+00:17:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii