Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:16
-00:31:32
+00:37:22
5774 3922
M30 : 1554
201 / 238
-00:22:16
+00:34:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii