Michał Jabłoński

Creative Inn Michał Jabłoński
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
01:03:58
-00:35:50
+00:33:04
5085 3632
M30 : 1444
1
224 / 284
-00:29:23
+00:29:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii