Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:16
-00:43:18
+00:33:39
6317 1076
269 / 348
-00:25:53
+00:25:35
01:04:38
-00:43:37
+00:34:45
4822 775
198 / 260
-00:32:48
+00:29:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii