Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:13
-00:32:35
+00:36:19
5608 1758
K50 : 87
51 / 62
-00:16:27
+00:26:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii