Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:16
-00:36:03
+00:37:35
5390 3621
M50 : 279
47 / 54
-00:17:22
+00:23:48
01:07:21
-00:32:27
+00:36:27
5627 3859
M50 : 293
57 / 70
-00:08:04
+00:27:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii