Edyta Adamus

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:59:40
-00:40:08
+00:28:46
4091 953
K30 : 421
419 416
172 / 274
-00:26:04
+00:25:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii