Edyta Adamus

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:10:19
-56:34:46
+00:31:10
535 218
K40 : 57
390 229
20 / 31
-00:46:41
+00:29:48
00:57:45
-00:45:34
+00:28:04
3559 823
K30 : 332
478 287
145 / 232
-00:35:31
+00:22:00
00:59:40
-00:40:08
+00:28:46
4091 953
K30 : 421
426 399
172 / 274
-00:26:04
+00:25:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii