Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:26
-00:38:22
+00:30:32
4546 3363
M16 : 88
28 / 49
-00:21:15
+00:20:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii