Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:16
-00:34:32
+00:34:22
5307 3731
M30 : 1479
188 / 238
-00:25:16
+00:31:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii