Justyna Lasek

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:00:45
-00:42:34
+00:31:04
4340 1185
K20 : 300
624 372
84 / 131
-00:18:58
+00:20:53
01:14:02
-00:25:46
+00:43:08
6277 2161
K20 : 506
867 838
117 / 124
-00:07:27
+00:40:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii