Edyta Zych

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:11:47
-00:28:01
+00:40:53
6111 2056
K40 : 512
811 804
121 / 132
-00:26:43
+00:36:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii