Edyta Zych

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:56:00
-00:47:19
+00:26:19
3032 615
K40 : 175
400 251
69 / 136
-00:21:56
+00:19:27
01:11:47
-00:28:01
+00:40:53
6111 2056
K40 : 512
830 801
121 / 132
-00:26:43
+00:36:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii