Renata Ścisłowska

LINKLATERS C.WIŚNIEWSKI I WSPÓLNICY SP. K
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
00:59:13
-00:37:11
+00:27:42
2277 507
K45 : 69
11
74 / 122
-00:28:34
+00:22:00
01:03:50
-00:30:08
+00:30:16
1846 521
K40 : 193
1
55 / 79
-00:18:52
+00:23:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii