Rafał Boba

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:02:39
-56:42:26
+00:23:30
363 253
M30 : 108
203 159
13 / 35
-56:42:26
+00:22:34
00:47:38
-00:55:41
+00:17:57
969 885
M30 : 373
105 76
41 / 250
-00:34:53
+00:17:57
01:03:13
-00:36:35
+00:32:19
4911 3548
M30 : 1408
550 527
197 / 262
-00:27:13
+00:26:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii