Alina Gawelek

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:57:43
-56:47:22
+00:18:34
239 60
K40 : 10
140 111
5 / 21
-00:36:09
+00:08:04
00:58:40
-00:44:39
+00:28:59
3825 940
K40 : 272
520 316
108 / 161
-00:24:07
+00:19:03
01:00:39
-00:39:09
+00:29:45
4344 1081
K40 : 267
483 463
120 / 173
-00:26:19
+00:25:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii