Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:01
-00:37:47
+00:31:07
4672 3430
M30 : 1360
197 / 274
-00:23:43
+00:28:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii