Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:41
-00:32:07
+00:36:47
5678 1798
K50 : 91
42 / 55
-00:19:14
+00:22:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii