Jolanta Tylka

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:05
-00:34:43
+00:34:11
5267 1551
K40 : 385
618 613
140 / 173
-00:21:53
+00:29:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii