Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:24
-00:38:24
+00:30:30
4531 1173
K50 : 48
43 / 67
-00:21:22
+00:23:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii