Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:36
-00:39:12
+00:29:42
4335 3260
M20 : 565
105 / 164
-00:23:30
+00:29:42
01:04:31
-00:45:31
+00:33:49
5871 4121
M20 : 826
132 / 162
-00:21:17
+00:33:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii